______________________________kl______________________________

  Å være min fôrvert - hva innebærer det?
 

  Du betaler ingen kjøpesum for katten, men forplikter deg til å stille katten til rådighet 
 en periode slik at oppdretter kan benytte den i sitt avlsarbeide. Hvor lenge denne perioden
 v
arer, avhenger av mange faktorer og jeg skal nå prøve å forklare hva jeg ønsker av en
 fôrvert - og hva jeg forplikter meg til.

 

rtjhDu bør være vant med katt og boforholdene bør være slik at katten
kan ta del i familiens sosiale liv. Katten kommer nå inn i livet til fôrvert
på samme måte som ved ordinær anskaffelse, med de forpliktelser
og gleder det innebærer å ha katt.

Mao. er det fôrvert som blir ansvarlig for kostnader i forbindelse med
daglig omsorg slik som; forsikringer, vaksiner, kvalitetsfôr, kattesand
og annet utstyr.

Jeg ønsker at katten skal vokse opp hos fôrvert fra den er gammel nok
til å forlate moren. Det er en selvfølge at den holdes som innekatt, og
som de fleste ragdoll setter den pris på frisk luft, men da i kontrollerte
omgivelser (luftegård, sele).

Dersom oppdretter ønsker å stille katten på utstilling, må fôrvert stille katten til disposisjon det
aktuelle tidspunktet. Avhengig om det er oppdretter eller fôrvert som ønsker å stille katten, blir det
den som tar initiativet til dette som dekker kostnadene. Dette gjelder også medlemskap i katteklubb.
Det er også mulig å samarbeide om dette.

Litt mer om forsikringer.
Fôrvert er ansvarlig for forsikringer (veterinær/liv). Oppdretter står for avlsforsikring. Kostnader
i forbindelse med forsikringenr som evt tas i bruk, følger denne fordelingen. Om ulykke inntreffer,
er det den av dem som hadde katten i sin besittelse som følger opp vilkårene i veterinær/
livsforsikringen. Ormekurer og vaksiner må følges opp. Her må fôrvert klarere tidspunkt med
oppdretter slik at dette passer med parringer, drektighet, utstillinger m.m. Når eierskapet
overdras til fôrvert, skal katten veterinærforsikres livet ut. Katten skal da også kastreres.

Om fôrvert av forskjellige grunner ikke kan fortsette å ta vare på katten ihht vilkårene i avtalen,
er det oppdretters rett å få katten tilbake uten vederlag. I dette ligger det også en forutsetning
at fôrvert overholder avtalen om å bo i nærheten. Hva dette innebærer, blir spesifisert i avtalen.

Det er forskjell på å være fôrvert til hunnkatt og hannkatt. Dette kan snakkes mer detaljert om
ved henvendelse, og vil komme tydelig frem i en skriftlig avtale. Når det gjelder hunnkatt på fôr,
ønsker jeg at kattungene skal være hos adffôrvert fra fødsel til levering.
Dette for å minske stress hos
hunnen som får bli i trygge omgivelser.

Når det gjelder hanne, er det andre forhold som kommer inn. Men
det er bla denne innsaten fra fôrvert som blir betalingen for katten.
Det kan virke formelt det jeg skriver, men å få nøyaktig informasjon
på forhånd, rydder veien
for misforståelser og legger grunnlaget for
et godt samarbeid videre.
En avlskatt er vanligvis et flott eksemplar av rasen og etter noen få år som
fertil, har den mange år foran seg som kastrat til glede for kjære venner.
Det kan være mye annet du lurer på, men det kan vi ta opp ved
nærmere kontakt.

  

                                                                    grå pote grå pote grå pote

Tilbake